PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH TUY
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Vũ Thị Huế25-36ThA+
2Dương Thị Ngọc25-36ThA 
3Vũ Thị Quý25-36ThB+
4Vũ Thị Quỳnh Như25-36ThB 
5Vũ Thị Hoa3-4TA+
6Vũ Thị Quỳnh Anh3-4TA 
7Trần Thị Thu Hương3-4TB+
8Vũ Thị Luyến3-4TC+
9Vũ Thị Hương3-4TC 
10Lê Thị Dương4-5TA+
11Vũ Thị Chi4-5TA 
12Lều Thị Tươi4-5TB+
13Nguyễn Thị Kim Ngân4-5TB 
14Vũ Thị Hân4-5TC+
15Trần Thị Hải Yến5-6TA+
16Phạm Thị Liên5-6TA 
17Nguyễn Thị Huyền5-6TB 
18Lê Thị Hương5-6TB+