PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH TUY
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Vũ Thị Hoa25-36ThA+
2Nguyễn Thị Kim Ngân25-36ThA 
3Vũ Thị Huế25-36ThB+
4Vũ Thị Chi25-36ThB 
5Lê Thị Hương3-4TA+
6Dương Thị Ngọc3-4TA 
7Trần Thị Thu Hương3-4TB+
8Vũ Thị Luyến3-4TC+
9Vũ Thị Hương3-4TC 
10Vũ Thị Quý4-5TA+
11Nguyễn Thị Huyền4-5TB+
12Vũ Thị Quỳnh Anh4-5TB 
13Vũ Thị Hân5-6TA+
14Trần Thị Hải Yến5-6TB+
15Phạm Thị Liên5-6TB 
16Lê Thị Dương5-6TC+
17Vũ Thị Quỳnh Như5-6TC